ساخت عروسک سایه

IMG_4745
IMG_4751
IMG_4752
IMG_4757
IMG_4767
IMG_47740


ساخت فرفره نقاشی با دورریز

1
2
3
4
5
7
9


ساخت عروسک باران

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10


حجم سازی با دورریز

IMAG0607
IMAG0637
IMAG0634
IMAG0622
IMAG0645


fa_IRPersian
en_USEnglish fa_IRPersian