آثار مهرآسا لشنی

نام هنرمند: مهرآسا لشنی

تاریخ تولد: 82/3

تاریخ انجام اثر: 1393

عنوان اثر: ترافیک تهران

شاخه هنری: نقاشی

تاریخ انجام اثر: 1393

عنوان اثر: لندن شهر آلوده

شاخه هنری: نقاشی

تاریخ انجام اثر: 1393

عنوان اثر: کوسه

شاخه هنری: نقاشی

توضیحات: تکه ای کاغذ بریده شده داده شده و خواسته شد هر چه می بیند بکشد و مهرآسا کوسه کشید.

تاریخ انجام اثر: 1393

شاخه هنری: نقاشی

تاریخ انجام اثر: 1393

عنوان اثر: سه عروس دریایی

شاخه هنری: نقاشی

تاریخ انجام اثر: 1393

عنوان اثر: زلزله

شاخه هنری: نقاشی

تاریخ انجام اثر: 1391

عنوان اثر: شهر دایناسورها

شاخه هنری: نقاشی

 

 

تاریخ انجام اثر: 90

عنوان اثر: پارک

شاخه هنری: نقاشی

تاریخ انجام اثر: 1390

عنوان اثر: مردم ژاپن

شاخه هنری: نقاشی

 

تاریخ انجام اثر: 1390

عنوان اثر: اهدای اسباب بازی به سومالی

شاخه هنری: نقاشی

 

 

تاریخ انجام اثر: 1390

عنوان اثر: خانم ژاپنی خواننده

شاخه هنری: نقاشی

تاریخ انجام اثر: 1390

عنوان اثر: باران رشت

شاخه هنری: نقاشی

 

 

تاریخ انجام اثر: 90

عنوان اثر: آتش نشان ها

 

 

تاریخ انجام اثر: 1390

عنوان اثر: آدم ها و بالن ها

شاخه هنری: نقاشی

 

تاریخ انجام اثر: 90

عنوان اثر: تیم بارسلونا

شاخه هنری: نقاشی

 

 

تاریخ انجام اثر: 1390

عنوان اثر: آرایشگاه

شاخه هنری: نقاشی

توضیحات: خرده های مو همان مربع ها هستند

 

تاریخ انجام اثر: 90

عنوان اثر: قطب شمال و پنگوئن ها

شاخه هنری: نقاشی

 

تاریخ انجام اثر: 1390

عنوان اثر: دختری با مادر و پدر و عروسک هایش

شاخه هنری: نقاشی

 

تاریخ انجام اثر: 1390

عنوان اثر: پسر

شاخه هنری: نقاشی

تاریخ انجام اثر: 90

عنوان اثر: رستوران

 

تاریخ انجام اثر: 1390

عنوان اثر: قد بلندها و بچه ها

شاخه هنری: نقاشی

نام هنرمند: مهرآسا لشنی

تاریخ انجام اثر: 89

عنوان اثر: باله

شاخه هنری: نقاشی

نام هنرمند: مهرآسا لشنی

تاریخ انجام اثر: 89

عنوان اثر: مهمانی دسته جمعی

شاخه هنری: نقاشی

توضیحات: روی میز پشت نوشابه و پیتزا

 

 

تاریخ انجام اثر: 89

عنوان اثر: دیدار از حوض ماهی ها

شاخه هنری: نقاشی

 

 

تاریخ انجام اثر: 89

عنوان اثر: جشن کریسمس

شاخه هنری: نقاشی

 

تاریخ انجام اثر:  89

عنوان اثر: دندانپزشکی

شاخه هنری: نقاشی

 

 

تاریخ انجام اثر: 89

شاخه هنری: نقاشی

تاریخ انجام اثر: 1389

عنوان اثر: سایه سیندرلا

شاخه هنری: نقاشی

 

تاریخ انجام اثر: 1389

عنوان اثر: عروس و داماد

شاخه هنری: نقاشی

 

تاریخ انجام اثر: 1389

عنوان اثر: عروس و داماد

شاخه هنری: نقاشی

تاریخ انجام اثر: 1389

عنوان اثر: عروس و داماد

شاخه هنری: نقاشی

 

تاریخ انجام اثر: 1389

عنوان اثر: مراسم عروسی

شاخه هنری: نقاشی

 

تاریخ انجام اثر: 1389

عنوان اثر: باران رشت

شاخه هنری: نقاشی

 

تاریخ انجام اثر: 1389

عنوان اثر: زرافه

شاخه هنری: نقاشی

 

تاریخ انجام اثر: 1389

عنوان اثر: کره زمین و آدم ها

شاخه هنری: نقاشی

 

تاریخ انجام اثر: 1389

عنوان اثر: دختر

شاخه هنری: نقاشی

 

تاریخ انجام اثر: 1389

عنوان اثر: دختری از پنجره خانه پرواز می کند

شاخه هنری: نقاشی

توضیحات: سمت راست پنجره خانه، وسط دختره، سمت چپ در خانه ی همسایه

 

تاریخ انجام اثر: 1389

عنوان اثر: آدم ها و سگ ها

شاخه هنری: نقاشی

تاریخ انجام اثر: 1389

عنوان اثر: کودکی در کنار آدمی که تن پوش عروسکی پوشیده

شاخه هنری: نقاشی

 

تاریخ انجام اثر: 1389

عنوان اثر: من در باران رشت

شاخه هنری: نقاشی

 

 

تاریخ انجام اثر: 1389

عنوان اثر: آدم ها و حیوانات

شاخه هنری: نقاشی

 

 

تاریخ انجام اثر: 1389

عنوان اثر: شهربازی

شاخه هنری: نقاشی

نام هنرمند: مهرآسا لشنی

تاریخ انجام اثر: 89

عنوان اثر: خانه ژاپنی

شاخه هنری: نقاشی

توضیحات: دونسل با هم. بابا بزرگ و مادر بزرگ بالا. خانواده بعدی پایین

نام هنرمند: مهرآسا لشنی

تاریخ انجام اثر: 89

عنوان اثر: تن پوش عروسکی

شاخه هنری: نقاشی

توضیحات: این دختری است در کنار آدمی که داره تن پوش میپوشه. تن پوش به شکل هات داگ که رویش سس خردل داره.

این دختری است در کنار آدمی که داره تن پوش میپوشه. تن پوش به شکل هات داگ که رویش سس خردل داره.

 

تاریخ انجام اثر: 1388

عنوان اثر: دختری آسمان را نقاشی می کند

شاخه هنری: نقاشی

تاریخ انجام اثر: 1388

عنوان اثر: رقص کردی

شاخه هنری: نقاشی

 

تاریخ انجام اثر: 1388

عنوان اثر: انسان ها و حیوانات

شاخه هنری: نقاشی

توضیحات: گاو، عنکبوت غول پیکر، مارمولک، گرگ و …

 

تاریخ انجام اثر: 1388

عنوان اثر: مادر و کودکش

شاخه هنری: نقاشی

 

تاریخ انجام اثر: 1388

عنوان اثر: تولد

شاخه هنری: نقاشی

توضیحات: کیک را مشاهده کنید کیک رقص عربی

 

تاریخ انجام اثر: 1388

عنوان اثر: زمین فوتبال

شاخه هنری: نقاشی

 

تاریخ انجام اثر: 1388

عنوان اثر: صحنه ای از فیلم میم مثل مادر

شاخه هنری: نقاشی

توضیحات: سعید می گه دوست ندارم برم حموم

 

تاریخ انجام اثر: 88

عنوان اثر: کلاس نقاشی

شاخه هنری: نقاشی

 

تاریخ انجام اثر: 1388

عنوان اثر: سونوگرافی

شاخه هنری: نقاشی

 

تاریخ انجام اثر: 1388

عنوان اثر: من و عمو سهیل می خواهیم بریم موتور سواری

شاخه هنری: نقاشی

توضیحات: خودش نیمرخ سمت چپ

نام هنرمند: مهرآسا لشنی

تاریخ تولد: 82/3

تاریخ انجام اثر: 88

عنوان اثر: یک خانم چاق

شاخه هنری: نقاشی

 

تاریخ انجام اثر: 1387

عنوان اثر: فصل بهار

شاخه هنری: نقاشی

نام هنرمند: مهرآسا لشنی

تاریخ تولد: 82/3

تاریخ انجام اثر: 1387

عنوان اثر: دختر زیبا

شاخه هنری: نقاشی

نام هنرمند: مهرآسا لشنی

تاریخ تولد: 82/3

تاریخ انجام اثر: 1387

عنوان اثر: بیدارشدن از خواب

شاخه هنری: نقاشی

توضیحات: دست ها رو به بالا با حالتی که آدم ها از خواب بیدار میشن، عروسک کنار تخت

 

تاریخ انجام اثر: 1386

عنوان اثر: آدم

شاخه هنری: نقاشی

توضیحات: اولین آدمی که کشیده شده با خواندن شعر چشم چشم دو ابرو

 

عنوان اثر: وارد شدن از حیاط به داخل خونه

شاخه هنری: نقاشی

عنوان اثر: بچه ها رفتند ماهی ببینند

شاخه هنری: نقاشی

عنوان اثر: مادری که فرزند خود را می خواهد بخواباند

شاخه هنری: نقاشی

 

عنوان اثر: زیبای خفته و فرشته ها

شاخه هنری: نقاشی

عنوان اثر: خانم مدل

شاخه هنری: نقاشی

عنوان اثر: خواب دیده ام معلم نقاشی ام زایمان کرده

شاخه هنری: نقاشی

عنوان اثر: بالن

شاخه هنری: نقاشی

fa_IRPersian
en_USEnglish fa_IRPersian